294 – Ampio aho, Zanahary ô

1. Ampio aho, Zanahary ô,
Hanaraka ny “eny” masina,
Izay nataoko taminao, ry To,
Ka tsy mba hisy fivadihana.

2. Ry Tompoko, Izay nanomboka
Ny asa tsara ao anatiko,
Arovy aho ho tanteraka,
Mba tsy ho faty ny finoako.