286 – Ry Jeso Mpitarika Hendry

1. Ry Jeso Mpitarika Hendry!
Tsinjovy ny olom-boatendry;
Tolory ‘zay hevitra Hendry
Handinika sy hahakendry
Ry Tompo mpanjaka mahery;
Vangio raha ory sy tery,
Tohano raha mahatsiaro fery
Vimbino ndrao saraka irery.

2. Raha miasa dia miasa ny saina,
Kanefa ny tany no maina,
Ka mila ho kivy ny aina,
Tondray fandrao karankaina,
Ny mpiasa izay voafidy
Hamoa ny fo ‘zay mihidy,
Hitari-panahy saro-bidy,
Tantano hanaraka didy.