288 – Sambatra izay voafidy ho mpiasanao

1. Sambatra izay voafidy
Ho mpiasanao
Ka hanohy ireo adidy
‘Zay natombokao,
Ho mpitaiza ny fanahy
Toy ny vitanao
Ho mpiady tena sahy
Tarikao Jeso.

2. Dia mpiasa tsy an-tery
Ka mafana fo,
Te-hanangona ondry very
Marobe tokoa,
Te-hitaona ny tanora
Sy ny zaza koa,
Tsy hifidy asa mora,
Fa ho mpankato.

3. Hianao ry Jeso Tompo,
No nampianatra
Ny olonao mba hanompo
Tsy mitsahatra
Tsy handala ny talenta
‘zay natolotra;
Fa aina re no fetra
Entina manao.

4. Nefa tsy matoky tena
Fa malemy moa,
Ka dia mila fahendrena
Mila hery koa;
Ho mpiasa mahavita
‘Zay anjara ety,
Mandra-pody ao am-pita
Aminao ary.