338 – Arovy aho, Tompo

Arovy aho, Tompo,
Atolotro izao
Ny tenako hanompo,
Sy hankalaza Anao.
Omeo ahy hery
Sy faharetam-po,
Arovy tsy ho very
Izay anjarako.