339 – Ry Jesosy mba ampio aho ho madio fo

Ry Jesosy mba ampio aho ho madio fo,
Raha mivily ahitsio hanarahako ny to.
Mba ampaherezo aho hanompoako Anao.
Raha ory iresaho mba hifikitra aminao.