340 – Tompo ô, mba hasoavy

Tompo ô, mba hasoavy
Sy harovy izahay;
Tompo ô, mba aposahy
Aminay ny tavanao;
Tompo, mitodiha anay,
Dia hiadana izahay.
Ray sy Zanaka, Fanahy,
Mitahia anay, Amen!