342 – Ny fahasoavan’i Jesosy Kristy

Ny fahasoavan’i Jesosy Kristy
Sy ny fitiavan’Andriamanitra
Ary ny firaisana amin’ny
Fanahy Masina
Ho amintsika rehetra anie
Amen!