345 – Mba tarihonao, ry Raiko

Mba tarihonao, ry Raiko,
Ny fanahy sy ny foko,
:,:Mba ho any aminao! :,:
Ô, ry Loharanon’aiko,
Izao hiany no ilaiko,
:,:Dia ny hahita Anao!:,: