326 – Atreho ny mpanomponao

1. Atreho ny mpanomponao
Izay mivory etoizao,
Ka efa nametrahanao
Adidy Masina hatao.

2. Hianao ‘zay Tompon’ezaka
Nifidy anay tsy mendrika,
Ka efa nampirisika
Handroso tsy hiherika.

3. ‘Ndrisy mpanompo tsy manao
‘Zahay izay nofinidinao,
Mpiasa tsy mba mahasoa,
Tompo ô! Mifona aminao.

4. Na dia kely aza izao
No azonay atolotra,
Aoka re mba ho sitrakao
Haroso ho fanatitra.

5. Dia saotra no omena Anao
Ka raiso re, ry Tomponay,
Ny fonay koa onenonao
Sy anjakao mandrakizay.