321 – Ry Jesosy Tomponay

1. Ry Jesosy Tomponay
Ravoravo izahay;
Tonga izahay izao
Mba hihaona aminao:
Indro misy tranonao
Hitokananay izay.

2. Ka mangataka aminao
Izahay, ry Tompo ô!
Aoka mba horaisinao
Izay nataonay ho Anao,
Trano-fiangonana,
Trano fivavahana.

3. Aoka mba ho fantatray
Eto ny alehanay,
Fa vahiny izahay,
Ka ny tanindrazanay
Dia any aminao,
Koa mba tarihonao.

4. Aoka ny Anaranao
Mba hohamasininao
Aoka ny Fanahinao.
Mba ho tonga hanavao
Ny mpanota marobe,
Dia ho voavonjy re!

5. Ka ny fiadananao
Ampombay ny olonao,
Hampikambana ny fo,
Ka ho toy ny iray tamp-po,
Mba hifankatiavanay
Izao sy ho rahatrizay.