323 – Vory ny mpanomponay

1. Vory ny mpanomponay
Eto anatrehanao.
Ry Jeso Tomponay!
He faly ny fonay,
Faly, faly, faly,
He! faly ny fonay,
Vory maro toy izao.

2. Mba atrehonao izahay,
Fa mitokana eto ‘zao
Ny trano ho Anao:
He faly ny fonay,
Faly, faly, faly,
He! faly ny fonay,
Vory maro toy izao.

3. Eto hitorianay
An’i Jeso Tomponay,
Mpamonjy lehibe:
He faly ny fonay,
Faly, faly, faly,
He! faly ny fonay,
Vory maro toy izao.

4. Eto hanomezanao
Tsara ny Fanahinao
Mba hanadio ny fo:
He faly ny fonay,
Faly, faly, faly,
He! faly ny fonay,
Vory maro toy izao.

5. Eto no hanananao
Laza saotra ho Anao;
Ny maro mba vonjeo:
He faly ny fonay,
Faly, faly, faly,
He! faly ny fonay,
Vory maro toy izao.

6. Aoka re ny tranonay,
Trano langonanay,
Mba ho templinao:
He faly ny fonay,
Faly, faly, faly,
He! faly ny fonay,
Vory maro toy izao.