268 – Jesosy no Mpiandry ny Fiangonanay

1. Jesosy no Mpiandry
Ny Fiangonanay
Ny feon’Izy irery
No feo fantatray
Ka tsy mba vala maro
Ny Fiangonanay
Iray tsy hay zaraina
Tapahin-Tompo iray

2. Iray no Vatolampy
Izay iorenanay
Iray no Fehizoro
izay ikambananay
Iray no Mofon’aina
Fihinanay ety
Iray no antenaina
Ho azonay ary

3. Tabain’ny hevi-diso
Kanefa mbola iray
Ny saina tsy mitovy
Tsy mahazara anay
Fisoko maromaro
Kanefa vala iray
Ny Tompo no mpiaro
Ny Fiangonanay

4. Ny teny samy hafa
Ny fomba tsy miray
Tsy misy maharava
Ny fikambananay
Ny fanenjehana aza
Vao mainka mampiray
Sy mahatsara laza
Ny fiangonanay

5.Ry Jeso! hatanjaho
Ny Fiangonanao
Ny fony halalaho
Mba hitoeranao
Izay firaisan-tsaina
Miseho hatrety
Velomy hanana aina
Hitohy hatrary