269 – He! tianay ny monina eto

1. He! tianay ny monina eto
Fa maminay ny valanao
Tsy tianay fa mampisento
Ny lavitra ny tranonao

Fiv : He! tianay ny monina eto
Fa maminay ny valanao
Tsy tianay, fa mampisento
Ny lavitra ny tranonao

2. He! tianay, fa misy aina
Ry Tomponay, ny valanao!
Tsy tianay, fa tany maina
Ny lavitra ny tranonao
He! tianay, sns…

3. Fehezinao, Mpiandry tia!
Milamina ny valanao
Tsy misy tsy mifankatia
Ny ondry izay tarihinao.
He tianay, sns…

4. Ny fanimban’ny fahavalo
Dia lavitra ny valanao
Mitazan-davitra mandalo
Ny rafinao tsy tia Anao
He! tianay, sns…

5. Ny fototra izay mahatsara
Ny valanao ry Tomponay!
Dia Hianao Mpiandry tsara
No miara-monina aminay
He! tianay, sns…