270 – Ry Tompo Izay nanangona

1. Ry Tompo izay nanangona
Anay ho vato velona!
Hazony tsy handao Anao
Ny vato voarafitrao
Fa maro no mandronjina
Handevona

2. Jesosy Fehizoro ô
Mpifehy mora sady to!
Tohano mafy izahay
Mba tsy hirodana indray
Fa indro ny mpisompatra
Mandrirotra

3. Ry Vato fampiraisana!
Tariho mba hikambana
Ny vato voapaika re
Ho tonga trano lehibe
Tsy zakan’ny mpandevona
Harodana

4. Ny Kristiana marobe
Mba ampiraiso tsara re
Hiray am-pitiavana
Ho velona finoana
Ka mba hiaraka hanao
Ny asanao