271 – Mba mivavaha raha vao maraina

1. Mba mivavaha raha vao maraina
Tsarovinao Ilay Mpanao anao
Izay niaro ny fanahy sy aina
Mba ho salama toy izao

Fiv : Tsarovy re ny Tomponao
Izay Mpiaro anao

2. Rehefa tonga koa ny antoandro
O! miambena tsara hianao
Fa manangoly saina isan’andro
Ilay devoly rafinao
Tsarovy re, sns…

3. Raha alina mangina, ka hatory
Tsarovy eo ny ota izay natao
Ka dia ifony mafy sy itsory
Fandrao maningotra anao
Tsarovy re, sns…

4. Na aiza na aiza hianao mitoetra
Satana fahavalo, ao tokoa
Ka aza kivy na mba manjoretra
Fa mivavaha tsy ho voa:
Tsarovy re, sns…