251 – Ry Jeso Zana-Janahary

1. Ry Jeso Zana-Janahary
Sy fototry ny aim-baovao!
Mba aniraho ny Fanahy
Izao madinikao izao

2. Ny fahafatesanao nandresy
No aoka hiombonany
Ny herinao tsy mety resy
No mba ho fiarovany

3. Ka ny Anaranao hajaina
Dia mba omeo ny zanakay
Ka io no hialany aina
Sy hitsanganany indray

4. Tantano izy tsy ho osa
Raha lavitra ny diany
Fa raha fohy ihany kosa
Mba raiso ny fanahiny