260 – Ry Kristy ô! malalako

1. Ry Kristy ô! malalako
Sakafon’ny fanahiko
Manaraka ny hafatrao
Tsarovako ny tenanao

2. Mangorakoraka ny fo
Fa voavono Hianao
Ka saotra no atolotray
Anao, ry Ilay nalatsa-dra

3. Ny tenanao izay raisiko
Fiainako vaovao tokoa
Ny ranao izay sotroiko
No manadio ny foko koa

4. Ry Kristy ô! ampitomboy
Ny fitiavako Anao
Ny toe-piainako fenoy
Ny tena hamasinanao

5. Atolotro anio indray
Mba ho Anao mandrakizay
Ny tenako, ny ananako
Ny heriko, ny asako