197 – Haleloia, deraina

1. Haleloia, deraina
Andriamanitray,
Mpanjaka fototr’aina
Mpikarakara anay
Ny zavaboahary
Dia eo an-tananao,
Ka tena lavorary
Ny fandaharanao.

2. Haleloia, deraina
Hianao, Mpamonjinay!
Nijaly, noratraina,
Ka maty solonay,
Anefa naharesy
Ny fahavalonay,
Natsangana handresy
Mba ho fiainanay.

3. Haleloia, deraina
Hianao, Fanahy ô!
Ny herinao, no aina
Hamelona tokoa;
Hianao mikarakara
Ny fiangonanao,
Manova manatsara
Izao tontolo izao.

4. Haleloia, deraina
Ny Telo Izay Iray!
Hobina sy hiraina,
Fa Andriamanitray,
He, Tompo foto-tsoa
lainanay aty,
Ka ho izany koa
Mandrakizay doria.