FF 16 – Tsy vitam-po onena

1. Tsy vitam-po onena
Tsy vitan-dranomaso
Ny Asam-pamonjena
Tsy azo atao mifampiandry andraso
Tsy azo ifanerena
Mila fandavan-tena
Sy hery tsy mba maty
Herim-po, herin-tsaina koa

Fiv : Na onena ny fonao
Na tomany ny maso
Tsy izany no ilaina
Fa fifankatiavana

2. Ny mpianatry ny Tompo
Asainy mifanompo
Na mamy na mangidy
Miara-dia , f’izany no Didy
Mamonjy ny mahantra
Manarina ny lavo
Mitsabo ny maratra
Ary koa tsy mba miavom-po
Na onena ny fonao, sns…