FF 25 – Ny voadiko

Ny ondry mania no maneho anio
,Zao fanekena sy voady izao
Nandinika ny zava-bita, Jesoa
Tsy mendrika hanatona Anao
Kanefa tsaroako ny fitiavanao
Hamonjy ity mpanomponao
‘Lay Teny mahery mananatra
Nampiova ny foko torovana
‘Lay Fanahy Masina inoako
Hampianatra sy hanadio
Ny hoaviko apetrako eo Aminao
Izany no voadiko izao