FF 27 – ‘Lay alim-pamonjena

1. ‘Lay alim-pamonjena (famonjena)
Tsarovana eto izao
Fa Tompo be harena
no teraka tamin’io
He ! Mahagaga ilay fitia
Nasehon’ Andriamanitra

Fiv : He ! Ravo ny fo
He!mirana koa
Mifaly (falifaly), sambatra doria
Miventy ny hiran’ny lanitra
HALELOIA !

2. ‘Lay alim-pamonjena (famonjena)
Tsarovana eto izao
Fa vita fanekena
Izaho sy ny Tompo soa
Ny tenako atolotro
Ny tenany ho avotro
He ! Ravo ny fo, sns…

3. ‘Lay alim-pamonjena
Tsarovana eto izao
Mpanota sesehena
Mandova fiainan-tsoa
‘Lay alim-pihavanana
Nitondra fiadanana
He ! Ravo ny fo, sns…

4. ‘Lay alim-pamonjena
Tsarovana eto izao
Nitondra fietrena
Tsy mba manam-paharoa
Fitiava-mampitovy zo
Ny miadana sy ory fo