FF 30 – Fo mitambatra ho iray

1. Fo mitambatra ho iray
No entina eto izao
Mitrotro ny fitia
Hohamasinin’ Andriamanitra
Hitombo hery sy
Hamerovero koa
Ka hifanaiky ireo olon-droa
Fa hiombom-piainana
Na inona miseho eto an-tany
Dia vonona hifampitantana

Fiv : Fitiavana toy ny an’llay Jesoa
Fitiavana manolotra ny aina
Fitiavana mandresy fahotana
Fitiavana ho mandrakizay doria

2. Toy ‘zao androany izao
‘Lay nofinofy izay
Niainanay taloha
Ka indro fa miara-belona,
Miara-tsambatra
Anivon’ ny fitia
‘Lay dina izay
Niarahana nikolo
No hamafisina ho doria
Hotehirizina ho vaovao
Handrobona, hitombo hasina
Fitiavana toy ny an’llay Jesoa, sns…