FF 42 – Moa misy va?

1. Moa misy va ety, iriko toa Anao ?
Ry Tompo be fitia, Mpanao izao rehetra izao
Ny foko lasanao, ry Ray Malala ô !
Jereo ty zanakao izao miantoraka Aminao

2. Moa misy va ety, iriko toa Anao ?
Jeso sakaiza, avia Hianao hiara-dia izao
Ny foko tia Anao, oneno, anjakao
Tsy hatakaloko Hianao, “Ry fiainako vaovao”

3. Moa misy va ety, iriko toa Anao ?
Fanahy hendry ery, Mpanoro izay rehetra atao
Ny foko, he ! Anao, Fanahy Masina ô !
Ny fiainako ovay ho vao, ka hamasinonao

4. Moa misy va ety, iriko noho Ilay
Nesoina tany Kalvary, ‘Lay Indrafon’ny Ray
Jeso Malala ô ! Endrey ‘ty vitanao
Hianao no hetahetako sy hasambarako