FF 44 – Ry Madagasikara soa

1. Ry Madagasikara soa
Natolo-Janahary anay
Nosimboahangy manirery
Fa nahasoa ny razanay,
He ! Sarobidy tsara loatra,
Tsy sandana, tsy atakalo
Feno ny fo ka toa mangina
Heriny mivavaka hoe :

Fiv : Andriamanitra ô !
Tondrahy andon’ny lanitra
Vontosy ny tsiron’ny tany
I Madagasikara !

2. Ry Firenena Malagasy
Antsoin’ny Nosy hianao
Andeha malaky, mitsangàna
Alao hery, mandrosoa !
‘Zay maha olona anao re
Atolory, asorony
Aza mandevina talenta
Fa anondroty Firenena e !
Andriamanitra ô ! sns…

3. Andriamanitra ambony,
Fenoy ny fiahianao
Ny mponina rehetra eto
Ary izay asa mahasoa
Ireo nantsoinao hitondra
Mba tsidiho, mba tariho
Ho sambatra tokoa ny Nosy
Raha Hianao no azy e !
Andriamanitra ô ! sns…