FF 45 – Hira fiderana

1. Hira fiderana ho Anao ry Ray
Tsy afaka ato am-bavako mandrakizay
Hira mampifaly, mampitony jaly
Mampiravoravo fo

2. Ny talenta izay efa nomenao ahy
Hiderako Anao n’aiza misy ahy
Mba hamelon’aina, hampitony saina
Hampiray ny miaina

3. Hira tsotra ihany, nefa na dia izany
Ho Anao tokoa no hikaloako
Raiso re, ry Tompo,
F’io no porofom-pitiavako Anao

4; Hira avy ato am-poko, indro fa vetsoiko
Ho Anao ry Raiko izay antsoiko
Hira tena mamy, manambara hatrany
Fa tena tiako Ianao