FF 50 – lanao izay miasa fatratra

1. lanao izay miasa fatratra
Fa mikendry mba hanefa zava-tsarotra
Moa tsy tsapanao ho mahasambatra
Ny asa izay atao am-pitiavana
Mihamaivana, mora entina
Ny fahasahiranana toa mitambesatra
Raha ao ny fo manaiky marina
Ho tia sy handala ny asa rehetra

2. Hoy ny hafatry ny Tompo aminao
Manatona Ahy raha toa sahirana
Fa Izaho tsy manary na mandao
Izay miezaka ka hita reraka
Nefa moa ve, vonon’ianao
Handà ny tenanao, hamoy izao tontolo izao
Dia hanaiky koa mba ho tarihina
Fa sarotra ny làlana sy asa atao

3. Mitsangàna, mandrosoa hiasa e !
Fa malalaka ny Saha izay omena anao
Dia meteza koa hanaiky hanome
Harena, herim-po ilaina aminao
Aza ketraka, matokia izao
‘Lay hery ‘zay manohana ny fiezahanao
ka mitondra soa, manova mba ho vao
ny vokatry ny asa izay nanasatr’anao