AN 20 – Endrey ny hatsaran’ny trano

:,:Endrey ny hatsaran’ny trano, tranonao, Andriamanitra ô! Maniry anao ny foko sy fanahiko. Sambatra izay, izay mitoetra, sambatra izay mitoetra ao an-tranonao, tranonao. Hidera Anao, Tompoko: Tompoko sy Andriamanitro.:,: Amen.