82 – He, Zaza mahasambatra

He, Zaza mahasambatra
No omena ho antsika;
Virjina no niteraka
Ilay Andriantsika,
Izay Zanak’Andriamanitra
Nandao ny voninahitra
Hanavotra ny very;
ka saotra no aterinay,
Ry Jeso Kristy Tomponay,
Mpamonjy manan-kery’