44 – Indro Jeso, mba vohay

1. Indro Jeso, mba vohay;
Mba vohay !
Avy ho sakaizanay
Ka vohay !
Lay Malala fahizay
Sady sitraky ny Ray,
Tonga ho anao indray,
Ka vohay !

2. Indro Jeso, mba vohay;
Mba vohay !
Tompo tia ka mba hajao;
Mba vohay !
Honina aminao ety,
Ho sakaiza hatrery,
Ho anao mandrakizay;
Ka vohay !

3. Indro Jeso, mba vohay;
Mba vohay !
Mbola tia ka mba vohay
Ka vohay !
Tena tia ka tsy mandao,
Raha ela sao dia lao;
Moa holavinao izao ?
Mba vohay !

4. Eo am-baravaranao;
Mba vohay !
Tsy manao an-ditra izao;
Ka vohay !
He ! Mandàna mora re,
Na dia Tompo lehibe,
Efa niandry ela be;
Ka vohay !