90 – Tsy haiko ny milaza re

1. Tsy haiko ny milaza re,
‘Lay fahorianao!
Irery tao Getsemane,
Ry Tompo masina ô!
Tarihonao ny saiko e!
Ho ao Getsemane,
Hahita ny fitiavanao
Izao tontolo ‘zao.

Fiv : Fitiavana ahy re,
Ry Tompo masina ô!
No niaretanao,
Izao, mangidy izao!

2. Nangorohoro mafy re
Ny fonao, Jeso tia!
Ny tsembokao ‘zay nitete,
Nanjary toy ny ra!
Endrey ny fahorianao
Nangotraka tokoa!
Tsy maintsy nosotroinao
Ilay kapoaka tao!
Fitiavana, sns…

3. Ho ahy re, ho ahy re,
No niaretanao
Irery tao Getsemane,
Jeso malala ô!
Sintoninao ny foko e
Ho ao Getsemane,
Hahita izay niaretanao,
Ho tena tia Anao;
Fitiavana, sns…