92 – Ry voasatro-tsilo, ry voakapoka

1. Ry voasatro-tsilo,
Ry voakapoka!
Indrisy be ny loza
Manafotra Anao!
Nitsaohan’ny anjely
Fahiny Hianao,
Fa henatra sy latsa
Anjaranao izao.

2. Atolotro, ry Jeso
Ny foko ho Anao,
Hiaraka hitondra
Ny fahorianao.
Raha henatra sy loza
No ho anjarako,
Dia Hianao, Mpamonjy,
No ifaliako.

3. Tsarovy aho, Tompo,
Raha tratry ny manjo!
Tsy mendrika aho nefa
Mba amindraonao fo!
Ny ratranao no misy
Fanasitranana,
Ny ranao ahitana
Ny fiadanana.