93 – Nampalahelo mafy re

1. Nampalahelo mafy re
Ny fahorian-dehibe,
‘Zay niaretanao.
Nalaim-baraka Hianao,
Niaritra ka tsy nandao
Lay asa masinao.

2. Ny henatra aman-tahotra
Mangeja anay voavotra,
Fa diso izahay.
Avia, Tompo, mamonje,
Meteza izao maneke
Hanavotra indray.

3. Ampio ny olonao, Jeso,
Hahay handray Anao am-po
Fa mila vonjy izao.
Monena hanatanjaka
Ny ory sy ny reraka,
Izay manantena Anao.