94 – Golgota no jereo

1. Golgota no jereo:
Ao ny hazo fijaliana,
Indro re, mihantona eo
Jeso, sady harabina,
Moa mba fantatrao, ry fo,
Ny fitiavan’i Jesosy ?
‘Zay nandefitra tokoa,
Ary koa ninia ho resy

2. Famonjena ho anao
No netezany hihafy,
Ka hijaly toy izao
Sy hiaritra ny mafy.
He, ny rany nitete
Vokatry ny fanomboana;
Vetivety foana re
Dia ho faty ao ny Tompo.

3. Mitsangàna, miaingà,
Ndeha mankany Gologota:
Ao no latsaka ny ra
Hamonjena ny mpanota
Io no hany mahadio,
Antoka tsy hay ravàna;
Eny, samy afak’io
‘Zay rehetra fahotàna.