98 – Indro ny Tompo Jesosy, jereo

1. Indro ny Tompo Jesosy, jereo,
Tena nihafy tokoa!
He! Fa nivesatra eso, jereo,
Mba hamonjena anao;

Fiv : Indro Jeso, jereo Jeso:,:
Izy izao dia mihevitra anao.
Indro Jeso, jereo.

2. Indro ny Tompo Jesosy, jereo,
Efa voahombo tokoa!
He! Fa nijaly tsy meloka teo,
Mba hamonjena anao;
Indro Jeso, sns…

3. Indro ny lefo-mandoza, jereo,
Nenti-namely ny Tompo!
He! Fa ny rany nirotsaka teo,
Mba hamonjena anao;
Indro Jeso, sns…