99 – Ry fitiavan’i Jesosy

1. Ry fitiavan’i Jesosy
‘Zay voahombo ho anay,
Ony be sy mahavonjy,
Aoka ho lasanao ‘zahay.

Fiv : Tompo, Zanakondry tsara
Ampy re ilay ranao,
Tsy helohin’ny Mpitsara,
Zay mpanota afakao.:,:

2. Fa misento ny fanahy
‘Zay ety an-tany ‘zao;
Malahelo sy manahy,
Sao voan’izay natao:
Tompo, Zanakondry, sns…

3. Ny mpanota dia ho very,
Raha tsy mba miova izao;
Fa hahazo tena hery,
Raha mino tsara Anao:
Tompo, Zanakondry, sns…

4. Enga anie ka mba hiely
Ho an’izao tontolo izao
Ilehy ony mahafaly
Manadio sy manavao
Tompo, Zanakondry, sns…