142 – Tafatsangana tokoa

1. Tafatsangana tokoa,
Haleloia!
Jeso Kristy Tompo soa,
Haleloia!
Maty nefa velona,
Haleloia!
Mihirà ry olona,
Haleloia!

2. Foana ny fasana,
Haleloia!
Indro, Jeso velona,
Haleloia!
Toky tsy mamitaka,
Haleloia!
Mihirà ry olona,
Haleloia!

3. Andro lehibe tokoa,
Haleloia!
Andro fihobiana,
Haleloia!
Afaka ny tahotra,
Haleloia!
Mihirà ry olona,
Haleloia!

4.Haja, laza, aterinay,
Haleloia!
Jeso ô! Mpanjakanay,
Haleloia!
Raiso re ny saotranay,
Haleloia!
Raiso koa ny tenanay,
Haleloia!