143 – Vita izao ny fandresena

1. Vita izao ny fandresena,
Haleloia!
Jeso Kristy no hobina,
Haleloia!
Azo re ny famonjena,
Haleloia!
Verinay tary Edena,
Haleloia!

2. Ka izao dia arahabaina,
Haleloia!
‘Lay Mpanjakanay hajaina,
Haleloia!
Ka na zovy mitaraina,
Haleloia!
Misy vonjy azo maina,
Haleloia!

3. Betlehema niandohana,
Haleloia!
Kalvary niafarana,
Haleloia!
Fasana tsy nahatana,
Haleloia!
Toro teo ‘lay menarana,
Haleloia!

4. Saro-bidy re ny rany!
Haleloia!
Ny fitiavany tsy lany,
Haleloia!
Ny fatoranay vahany,
Haleloia!
Ka hobionareo, ry tany,
Haleloia!