180 – Ny Tompo, raha vao nanao veloma ny taty

1. Ny Tompo, raha vao nanao
Veloma ny taty,
Namela ny Mpananatra
Ho arony.

2. Dia tonga Izy hanome
Ny hery mahasoa,
Dia hery fanadiovana
Ny fo tokoa.

3. Malemy ny fibitsiny,
Kanefa mora re,
Mahazo fiononana
Izay mandre.

4. Tsinjovy, ry Fanahy ô!
Ka iantrao izahay;
Amboary ho tempolinao
Ny tenanay.