600 – Ry Raiko ô!

1. :,:Ry Raiko ô! :,:
Izaho aty mpivahiny
Manina ny tranonao,
Ka mba tariho
Ny zanakao.

2. :,:Ry Raiko ô! :,:
Indro, Satana milofo
Mba hanangoly anay,
Ka mba vonjeo
Ny zanakao.

3. :,:Ry Raiko ô! :,:
Maizina sady malama,
Sarotra ny lalanay,
Ka mba tantano
Ny zanakao

4. :,:Ry Raiko ô! :,:
Maro ny zava-mihatra,
izay mampanahy anay
Ka mba tohano
Ny zanakao