591 – Ry Jesosy, Izay Mpiahy

1. Ry Jesosy, Izay Mpiahy,
Mba henoy izao;
Raha misy mamely ahy,
Mba reseonao!

Fiv : Ry Jesosy, mba henoy izao;
Raha misy mahory ahy,
Mba tsarovinao!

2. Raha avy ny devoly
Ka mandrahona,
Raha ny nofo manangoly
Sy manintona,
Ry Jesosy, sns…

3. Be ny fahavalo fetsy
Mampahory izao,
Izaho dia mora resy,
Ka vonjeonao!
Ry Jesosy, sns…

4. Raha misalasala aho,
Mba toroy ny to!
Ary raha mitalaho,
Amindraonao fo!
Ry Jesosy, sns…

5. Miangavy mafy aho,
Ry Mpamonjy ô!
Mba vonoy ny fahotako
Amin’ny ranao.
Ry Jesosy, sns…

6. Raha tapitra ny andro
Ivelomako,
Hazavao, ry Masoandro,
Ao am-pasako,
Ry Jesosy, sns…