592 – Be ny mampahory

1. Be ny mampahory
Aty, Jesosy ô!
Kely, osa, ory,
Ny mpanomponao.
Ry Mpiandry lehibe,
Anao ny tenako;
Hianao irery re,
No iankinako.
Tompo ô, ny foko
Manantena Anao.

2. Miarova ahy,
Jesosy Tompo ô!
Tena sy fanahy
Hasoavinao,
Ry Mpamonjy lehibe,
Anao ny tenako;
Hianao irery re
No vatolampiko.
Tompo ô, ny foko
Manantena Anao.