594 – Ry Tompoko malala, mpiandry tsara ô

1. Ry Tompoko malala,
Mpiandry tsara ô!
Hianao no mahalala
Ny hasasarako.
Ny ota an-tapitrisa
Izao mandreraka!
Ka manomeza ahy
Fiadanana!

2. Ry Tompoko malala,
He, zatra Hianao
Mampody ny adala
Niala taminao;
Ampiadano aho,
Tariho lalana,
Ka mahareta, Tompo
Aza sasatra!

3. Ry Tompoko malala,
Te-hody aho izao,
Fa manina ny vala
Ny ondrikelinao;
Ka mitalaho aho:
Vohay, ry Jeso ô,
Izay mba efitrano
Hitoerako!