351 – Tsy hangina re ny hoby noho hianao ry Ziana

1. Tsy hangina re ny hoby noho hianao ry Ziona;
Fa miposaka aminao ny fahazavana soa;
Ny fanilom-pamonjena, indro fa torina
Hanazava ny olona tokoa,

Fiv : Mivoaha, asandrato, ny fanevasoanareo
Tsenao re ny mpanjaka fa avy aminao
Ny famonjeny sy ny lova izay atolony anao
Satria hianao dia tsy foiny.

2. Voninahi’panjakana isaloranao,
Sy anaram-baovao no iantsoana anao;
Fampakaram-bady, fety, anaingàna anao,
Mba ho an’i Kristy, Ilay Tomponao.
Mivoaha, asandrato, sns…

3. O! Ry mpiambina tinendry eo ambony manda,
Aza avelanao hangina re ny feonao;
Ka hijoro izao ny mino fa tsy hisy banga
Eo an-tobin’i Jeso Tomponao.
Mivoaha, asandrato, sns…