352 – Fantatrao va ny Mpamonjy

1. Fantatrao va ny Mpamonjy,
llay Tompon-danitra?
Jeso, Kristy sy Mpanjaka,
Zanak’Andriamanitra,
Lay nandao ny lapan-dRainy
Feno voninahitra
Tompo tonga mba hanompo
Noho ny fitiavana.

2. Eny, zava-mahagaga
Fietrena lalina:
Saro-bidy ka tsy foiny
‘Sika olombelona.
‘Lay Mpisorona Ambony
‘Zao no Jeso sorona,
Ka manolotra ny ainy
Mba ho fanavotana.

3. Ao ny lanitra mivoha
Miantso anao hiakatra:
Aoka tsy hiroa saina,
Manapaha hevitra,
He mitsotra moramora
Mba handray ny tànany;
Mitodiha: izao no ora,
Maneke ho zanany