239 – Ry Jeso! Vory izahay

1. Ry Jeso! Vory izahay,
Fa andronao anio.
Dia avy mba hivavaka
Aty an-tranonao.

2. Ka na aiza no aiza ny olonao
No vory toy izao,
Ny herinao mba asehoy,
Efao ny teninao.

3. Ny hira ikambananay
Aty an-tranonao,
Ekeo ho fanandratana
Ny voninahitrao.

4. Ny vavaka tononinay
Eo anatrehanao,
Mba raiso ho fanatitra
Ankasitrahanao.

5. Ny teny fitarainana
Ataon’ny ory koa
Soloy fifaliana;
Hisaoranay Anao.

6.Ny teninao halahatra
Hambininao anie,
Hamelom-pitiavana
Am-pon’izay mandre.