349 – Dera re, laza anie

1. Dera re, laza anie!
Ho an’Andriamanitra!

2. Aoka ny tany re,
Mba hiadana anie!

3. Ary ny olony
Aoka hankasitrahany!