246 – Zazakely entinay mba hatao batisa

1. Zazakely entinay
mba hatao batisa izao,
Izy no atokanay
Sy atolotray Anao.

2. Rano tsy mba mahasoa,
Rano tsy mba mahadio;
Ka tahionao izy ‘zao,
Jeso ô, be indrafo!

3. Ary ny Fanahinao
Dia ataovy ao am-po
Mba hitarika azy, sao
Hisy loza izay hanjo.

4. Ry Jehovah be fitia!
Ry Jesosy Tomponay!
Ry Fanahy koa, avia
Mba handray ny zanakay!