255 – Ny ran’ny Zanakondry latsaka

1. Ny ran’ny Zanakondry latsaka
Namelona ahy tany Golgota,
Ka io no tena vato fantsika
Maharitra ny tafio-drivotra.
———————
Le sang de l’Agneau qui a coulé
À Golgotha m’a donné la vie
C’est la véritable ancre
Qui résiste à la tempête

2. Raha vaoratra noho ny otako,
Ka lany foana ny heriko
Ny rany masina nalatsaka
No nahitako fahasitranana.
———————
J’ai été blessé à cause de mes péchés
Et j’ai épuisé toutes mes forces
Mais Il a versé son sang sacré
par lequel j’ai trouvé la guérison.

3. Izao hira vao izao no mamiko,
Ka tonga tsy misaraka amiko:
Ny ran’ny Zanakondry no mahay
Manavotra ahy mba ho an’ny Ray.
———————
J’aime ce chant nouveau
Je ne peux m’en défaire
C’est le sang de l’Agneau qui peut
Me racheter et me faire revenir au Père

4. Raha ketraka sy kivy re ny fo,
Velomiko indray ny hirako
Ny amin’i Jesosy sy ny ra
Ka afaka ery ny tahotra.
———————
Et quand mon cœur est épuisé et découragé
J’entonne de nouveau mon chant
Sur Jésus et son sang
Oui, cela ôte ma peur.

.