753 – Tiako ny hiaraka Aminao

Fiv : Tiako ny hiaraka Aminao Jesoa
N’aiza n’aiza hitondranao ahy
Tiako ny hiaraka Aminao Jesoa
Fa Hianao no miantso ahy.

1. Hiaraka Aminao aho, Ô ry Jeso Tompoko
Tsy manana olon-kafa aho,
Fa Hianao no fiainako
Hanara dia Anao, ‘zay no faniriako
Hifikitra Aminao aho, Jesoa !
Tiako ny hiaraka, sns…

2. Hiaraka Amina aho,
ô ry Jesoa Tompoko
Hitory teny soa amin’ireo havako
Hanara dia Anao : ‘zay no faniriako
Hanohy ny asanao aho, Jesoa !
Tiako ny hiaraka, sns…

3. Hiaraka Aminao aho, ry Jeso Tompoko,
Ho zary famonjena anie ny fahoriako
Hanara dia Anao, ‘zay no faniriako
Hifantsika Aminao aho, Jesoa !
Tiako ny hiaraka, sns…

4. Hiaraka Aminao aho, ry Jeso Tompoko,
Hibanjina ny Ray, Tompo Andriamanitro.
Hanara-dia Anao, ‘zay no faniriako.
‘Zay misy Anao, no hisy ahy Jesoa.
Tiako ny hiaraka, sns…