753 – Tiako ny hiaraka Aminao

Fiv : Tiako ny hiaraka Aminao Jesoa
N’aiza n’aiza hitondranao ahy,
Tiako ny hiaraka Aminao Jesoa
Fa Ianao no miantso ahy !

1. Hiaraka Aminao aho, Ô ry Jeso Tompoko
Tsy manana olon-kafa aho
Fa Ianao no fiainako ;
Hanara-dia Anao, ‘zay no faniriako
Hifikitra Aminao aho, Jesoa !
Tiako ny hiaraka, sns…

2. Hiaraka Aminao aho, Ô ry Jesoa Tompoko
Hitory Teny soa amin’ireo havako ;
Hanara-dia Anao, zay no faniriako
Hanohy ny asanao aho, Jesoa !
Tiako ny hiaraka, sns…

3. Hiaraka Aminao aho, Ô ry Jeso Tompoko
Ho zary famonjena anie ny fahoriako
Hanara-dia Anao, ‘zay no faniriako
Hifantsika Aminao aho, Jesoa !
Tiako ny hiaraka, sns…

4. Hiaraka Aminao aho, Ô ry Jeso Tompoko
Hibanjina ny Ray, Tompo Andriamanitro
Hanara-dia Anao, ‘zay no faniriako
‘Zay misy Anao, no hisy ahy Jesoa !
Tiako ny hiaraka, sns…