756 – Avia, ry sakaiza ô!

1. Avia, ry sakaiza ô!
Fa antsoin’ny Mpanjaka izao!
Handray ny fiadiana
Ho entina hanafika.

Fiv : Velona ny baikonao,
Andrandrainay Hianao,
Ka arahinay tokoa,
Ry Mpandresy ao Ziona!

2. Ny sabatra atolony
Dia ny teny marina,
Ampinga fiarovana
Mahery ny finoana.
Velona ny baikonao, sns…

3. Ny vatsy izay atolony
Dia ny ra sy ny tenany
Ho herintsika olony,
Izay miaramilany.
Velona ny baikonao, sns…

4. Jesosy ô, arahinay
Ny fiantsoanao anay,
Ka manampia ny olonao,
Hiady sy handresy izao.
Velona ny baikonao, sns…